Lasersvetsning ger precision

26 juli 2019 jonas olsson
image

Svetsning innebär ju att sammanfoga olika metalldelar. Pionjärerna i Sverige började jobba med att utveckla laserteknik redan på 1980-talet. Dessa personer är nu verkliga proffs och är verksamma inom företag som du kan konsultera. Det finns en hel mängd nya tillämpningar för lasersvetsning, och flera fördelar med att använda metoden. Jämfört med traditionell svetsning ger lasersvetsning minimal värmespridning alltigenom. Det är ju bra om materialet är lite värmekänsligt. Man kan svetsa ihop komponenter som har komplicerad form och ändå få hög precision. Dessutom kan man svetsa riktigt små detaljer. Svetsningen är beröringsfri och behöver ofta ingen efterbearbetning alls.

 

 

Material att svetsa ihop

En av de allra största fördelarna med lasersvetsning är att man kan svetsa ihop även material som det normalt är svårt att svetsa i. Exempelvis kan man förutom legerat stål och rostfritt även svetsa i titan, tantal och zirkonium. Mikrosvetsning ger också möjlighet till svetsning av folier och band med stumfog. Man svetsar direkt uppifrån, och värmen fokuseras på en liten del i taget. Fogarna ska ligga tätt, men det smälta materialet rinner ner och tätar fogen allteftersom laserstrålen flyttar sig. Det är en smidig metod. Teknikens utveckling sedan 1980-talet är häpnadsväckande. Framstegen har gjort det möjligt att utveckla en mängd nya produkter. Det är fantastiskt vilken stor nytta vi alla har av lasersvetsningen, fast folk inte tänker på det.

 

Industrin använder lasersvetsat

Lasersvetsade detaljer används inom väldigt många branscher. Inom verkstadsindustrin kan nämnas så sinsemellan olika produkter som exempelvis värmeväxlare, avgasrör, kylskåpsdörrar och sågblad. Flygindustrin använder komponenter till flygmotorer för svetsning med hög precision i svårsvetsade material. Till bilindustrin lasersvetsar man karosseridetaljer. Även inom elektronikindustrin är metoden flitigt använd till reläer, batterier och elektronikbehållare som t.ex. pacemakers. Har du behov av att få något svetsat, tveka inte utan kontakta en specialist på lasersvetsning, så får du hjälp med tekniken för detta.

Fler nyheter