Bergsprängning kräver försiktighet

Det säger sig självt att man måste vara försiktig när man ska utföra en bergsprängning. Ja, man får ju inte göra det själv förstås, utan man anlitar ett företag med specialister som har kompetens. Exempelvis kan de då göra bergsprängning i Stockholm. Orsaken till behovet att spränga är ofta att man ska bygga något i en stenig terräng, typ bygga ett hus bland klipporna, eller att man vill anlägga en framkomlig väg genom berget. Man måste ta stor hänsyn så att inte oljud och vibrationer stör grannarna. Man får inte heller vålla skador på byggnader, tunnlar och schakt i närheten.

 

Alla sprängningar hörs inte

Man brukar spränga med lågbrisant sprängämne eller samverkande dynamit i det område som ska sprängas bort. Den traditionella sprängningen med dynamit kan i vissa fall ersättas med bergspräckning. Då borrar man små hål i berget och försöker sedan utvidga dem, antingen med ett hydrauliskt verktyg eller vid plusgrader ute med expansivcement, s.k. snigeldynamit. Då gör man många små sprickor i berget utan att störa omgivningen med en massa oväsen.

 

Bergförstärkning snyggar till

När man har sprängt färdigt och fått bort så mycket berg att man kan börja bygga på sitt projekt, återstår det ett viktigt arbete. Alla lösa delar, stenar, stora eller mindre klippblock ska tas bort så att man snyggar till efter sprängningen. Det kallas bergförstärkning, eftersom man säkrar upp ytan, så att lösa delar inte kan ramla ner och skada folk. Man har olika metoder för att göra det. Man tar bort stenar, skruvar fast större block i berget eller sprutar på cement som ger en slät yta. Bergförstärkning kan också ske med s.k. nätning, då man spänner ett nät med vajrar över klippväggen. Man ser ofta detta utmed järnvägsräls eller motorvägar. Även om det är stora vibrationer från tåg eller lastbilar, måste man kunna lita på att inget rasar ner.

Transportlösningar för alla typer av varor

Varje dag fraktas ett oräkneligt antal varor och prylar genom vårt land. I tåg, flyg och bil. Hur många lastbilar ser vi inte varje dag, fyllda med mat, bröd, industrimaterial, möbler eller vad det nu kan vara? Det finns massor med transportföretag som utför alla dessa transporter, och som ser till så att varorna kommer till utsatt plats, förhoppningsvis oskadade och i rätt tid. Men det finns vissa typer av varor som är lite mer komplicerade att transportera. Som kräver särskilda förhållanden under transporten. Till exempel vissa läkemedel eller laboratorieprover. Att transportera mediciner kräver mer av transportören än vad vid transporter av exempelvis stolar.

 

 

Temperaturkänsliga varor

De flesta läkemedel kräver förvaring, och därmed också transportering, under en definierad temperatur, och det är viktigt att det är exakt samma temperatur hela tiden. Om transportören misslyckas med att hålla temperaturen stadig genom hela transportkedjan kan medicinen förlora sin effekt, och därmed bli oanvändbar. För att transportera en medicin som kräver att förvaras i 25 grader när det är nollgradigt ute krävs speciella värmetransportbilar. Dessa är utrustade för att kunna hålla en definierad temperatur inne i bilen, oavsett yttertemperatur, och de körs av personal som vet hur de ska göra vid lossning och lastning för att inte riskera att temperaturen sjunker.

 

Olika typer av transporter beroende på behov

Om du behöver en värmetransport eller någon annan typ av transport kan du söka på internet efter ett företag som erbjuder den tjänsten. Till exempel Kungsbud i Stockholm. De kan erbjuda alla typer av transporter i Sverige och Europa, vare sig du behöver en enstaka transport eller om det är något som du behöver transportera regelbundet för ditt företag. När du väljer transportör bör du se till att välja en som har en bra försäkring, för att skydda dig om något skulle hända under transporten och ditt gods skulle bli förstört.

 

Fysioterapeuter är en räddning för nacken, axlarna och ryggen

Inledningsvis kan det vara bra att veta att fysioterapeut är den skyddade titeln för sjukgymnast. Den som har ont i nacken, axlarna och ryggen vet hur smärtsam vardagen kan vara. Det finns flera olika sätt att komma till rätta med problemen. Det absolut bästa sättet är att förebygga smärtan så du slipper komma till den punkten att du behöver en sjukgymnast. Det gör du genom att träna, arbeta ergonomiskt och vara snäll mot dig själv. När problemen väl uppstår så går de att lindra och en sjukgymnast kan hjälpa dig.

 

Ta hjälp av en sjukgymnast

Du kan själv ringa en sjukgymnast och boka tid men du kan även få besök till sjukgymnast genom en remiss. Det finns sjukgymnaster i alla regioner och landsting. Det finns även på mindre orter, så att hitta till exempel en sjukgymnast i Köping är inga problem. Sjukgymnasten börjar med att göra en undersökning för att kartlägga dina besvär. Det görs genom att sjukgymnasten tar reda på hur du rör dig, lokaliserar smärtan och kontrollerar hur ledarna fungerar samt styrkan i dina muskler. Misstänker sjukgymnasten att det finns bakomliggande medicinska problem blir du hänvisad till läkare. En del arbetsgivare har också sjukgymnaster tillgängliga via företagshälsovården.

 

Hur går behandlingen till?

Behandlingen utgår från dina problem och behov. Det kan vara att du behöver träna upp dina muskler och stabiliteten kring lederna. Sjukgymnasten hjälper dig att lägga upp ett personligt träningsprogram och kan också hjälpa till med hur du ska hantera smärta och stress. Ibland kan det innebära att du får ändra på ditt levnadssätt. Ibland kompletteras individuella program med gruppaktiviteter. Vattengymnastik är en av många metoder som hjälper till att bygga upp muskler. Dessutom är det viktigt att bygga upp konditionen. Konditionsträning är också ett bra sätt att förebygga problem. Men om du lider av smärta så tveka inte att kontakta en sjukgymnast.

 

 

Personlig assistans ger ett bättre liv

Bor du i Blekinge har du gott om möjligheter till att hitta bra personliga assistenter. Personlig assistans kan göra stor skillnad för den som behöver hjälp – inte bara för den som tar emot den personliga assistansen utan även för närstående och anhöriga. Personlig assistans ska göra livet så självständigt som möjligt. Assistans är inte till för att ta ifrån en person dess självständighet utan snarare tvärtom. Assistenterna hjälper till med de grundläggande behoven, och vilka de största behoven är varierar från person till person.

 

 

Välj rätt personlig assistent

Personlig assistans beviljas av Försäkringskassan enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller av kommunen enligt Socialtjänstlagen. Du kan få personlig assistans fram tills du fyller 65 år. Det kan vara knepigt att välja en personlig assistent eftersom valmöjligheterna är många. Välja personlig assistans i Blekinge är inte svårt utan det finns många bra assistansbolag att välja på. Tänk på att det viktiga är att du känner dig bekväm och känner tillit till assistenterna. Relationen till de personliga assistenterna är ju speciell och i många fall privat och intim, och därför är det extra viktigt att det känns bra för dig.

 

Hur får du personlig assistans?

Det finns två vägar att gå. Bor du i Blekinge och vill ansöka om mindre än 20 timmar per vecka är det din hemkommun du ansöker hos. En biståndshandläggare utreder sedan om du uppfyller kraven. Vill du ansöka om mer än 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan du vänder dig till. Tänk på att ansöka om personlig assistans innan du fyller 65 år. Efter 65 år kan du inte bli beviljad personlig assistans, men om den redan har beviljats kan du få behålla den. Det är du själv som väljer om assistenten ska anställas genom kommunen, ett privat företag eller ett kooperativ. Du har även möjlighet att anställa dina egna assistenter.

Hjälp och behandling vid prostatabesvär

Med stigande ålder kommer de flesta män att uppleva att de får besvär med prostata och därmed också vanligen med urinering. Ungefär hälften av alla män över femtio år råkar ut för så kallad BPH – uttytt benign prostatahyperplasi. På svenska är det godartad prostataförstoring. Detta är en del av det normala åldrandet och ska inte förväxlas med prostatacancer, som är något helt annat. Även om detta inte på något sätt är ett livshotande tillstånd medför det för många ett antal besvär, och kan påverka livskvalitén mycket negativt. I längden är det inte heller bra för kroppen att lida av detta problem, utan det behöver åtgärdas.

 

 

Vad händer i kroppen vid prostataförstoring?

 

Vid ett naturligt åldrande börjar antalet celler i prostatan att öka, vilket medför att den ökar i storlek. Detta i sin tur betyder att den trycker på urinröret. Vanliga symptom är behov av att kissa ofta, även nattetid, svag urinstråle, känsla av att blåsan inte är tömd, svårigheter att vänta med toalettbesök och avbrott i urinflödet. Utan åtgärd kan problemen bli värre och medföra att skador uppstår på andra organ. Lyckligtvis behöver det aldrig gå så långt, om du bara söker hjälp! Men vad går behandlingen ut på?

 

Behandling vid BPH

 

Den skonsammaste behandlingen vid prostata besvär kallas CoreTherm och är en värmebehandling.  Det tar 6-15 minuter och via en kateter värms den överflödiga vävnaden bort. Behandlingen görs vid ett tillfälle och ingår i vårdgarantin. Andra behandlingar innebär kirurgiska ingrepp, läkemedel, eller kateter. Läs mer om CoreTherm här: http://coretherm.com/sv/.

Fördelarna med värmebehandlingen är flera. Endast lokalbedövning behövs och du kan åka hem efter behandlingen. Vid kirurgiska ingrepp behövs sjukhusvård, vanligen uppemot fyra-fem dagar. Ett antal biverkningar, såsom torr utlösning, infektion, bestående urinläckage och försämrad erektion gör också denna behandling mindre intressant.

För en bättre livskvalité och en okomplicerad behandling rekommenderas värmebehandling varmt. Gå inte omkring med dina besvär utan sök rätt hjälp!

Advokater – Juridisk hjälp vid asylrätt

Asylrätt är ett ämne som det talas om mycket just nu. Människor pratar om uppehållstillstånd, asylskäl, avslagna asylansökningar och medborgarskap. Termer som är helt naturliga för jurister och advokater, men som kan kännas stora och otydliga för gemene människa. Därför kan det vara klokt att ta hjälp av en advokat som är juridiskt kunnig när man själv har ett fall som rör asylrätt. 

 

 

Vad betyder asylrätt? 

Asylrätt är ett samlingsbegrepp för juridiska frågor som rör asyl och migration. Att vara asylsökande innebär att man söker skydd i ett annat liv på grund av krig, naturkatastrof eller annan anledning som gör att det inte är möjligt eller farligt att stanna i sitt hemland. Man söker då asyl i ett annat land. Om det bedöms att man har asylskäl har man rätt att stanna i Sverige på obestämd tid. 

 

När man ansöker om uppehållstillstånd, alltså rätten att stanna i Sverige, händer det att man får avslag på sin ansökan. Då kan man ta hjälp av en advokat för att bestrida beslutet. Ansökan om uppehållstillstånd kommer då att omprövas. 

 

Det är klokt att kontakta en advokatfirma så snart som möjligt, och inte själv ge sig in i processen. Det är då lätt att ta sig vatten över huvudet. En advokat kommer vara med dig genom hela processen från start till slut och kan hjälpa dig att förbereda dig inför domstol och i kontakten med myndigheter såsom Migrationsverket. Det kan öka dina chanser att omprövningen ger ett annat, mer lyckligt utfall för dig. 

 

Att hitta en advokat

Det kan kännas klurigt att veta vilken advokatfirma man ska vända sig till. Är du på jakt efter en advokat som kan hjälpa dig med asylrätt i Göteborg kan Ottoson & Pakas vara för dig. De har erfarna och kunniga advokater varav flera talar andra språk utöver svenska och engelska.

 

Byt till moderna fönster

Har man haft sina fönster länge, kan man bli positiv överraskad av alla finesser de nya, moderna fönstren har. Nya fönster är inte bara underhållsfria, de är också speciellt tillverkade för att reglera temperatur och släppa in maximalt med ljus. Det är lätt att skapa ett litet luftinsläpp utan att behöva öppna hela fönstret. Fönstren tillverkas måttanpassade, så man bestämmer själv exakt storlek.

 

Senaste tekniken ger bekvämlighet

Har man ett fönster i söderläge, kan man välja ett värmedämpande glas, som släpper in allt ljus men bara 40 % av hettan. Med ett ”anti-imma”-glas minimerar man risken för utvändig kondens. Man kan också välja att ha ”varmkant” i isolerglasen och på så sätt minska kondenskanter. Med mikroventilation gör man lätt en liten ventilationsspringa i överkanten på fönstret genom att helt enkelt vrida på ett handtag till ett visst läge.

 

Hållbara fönstermaterial

Nya fönster är av högsta tyska PVC-kvalitet och de är synnerligen hållbara. Det brukar vara 10 års garanti på dem. Man kan få dem med helt vit kant eller med aluminium på utsidan. U-värdet är ända ner till 0,73. U-värdet anger produktens totala värmemotstånd och det gäller för hela fönstret inklusive glas, karm och båge. Ju lägre U-värdet är, desto bättre är fönstrets isoleringsförmåga. Utseendet är viktigt på moderna fönster. Man vill ha en smal båge som släpper in mycket ljus. Dolda gångjärn ser också stilrent och snyggt ut.

 

Nya fönster med klassiskt utseende

Ibland vill folk hellre ha ett klassiskt fönster, som passar i en sommarstuga eller äldre fastighet. Det går att få ett utåtgående allmogefönster i glasfiberarmerad komposit. Man kan få spröjs och gammaldags fönsterhakar också. Fönstret har ett lågt U-värde på 0,79 för 3-glas, vilket motsvarar energiklass A. De nya fönstren är alla fräscha och snygga, underhållsfria och tekniskt i toppklass. Man väljer bara vilken stil man helst vill ha.

Ett mer bekvämt resande – Flygplatshotell

Ska du ut och resa i sommar? Mellanlandar du på Arlanda och har lång väntetid? Eller landar du mitt i natten och vill slippa ta dig in till centrala Stockholm efter en lång flygning? Då kan det vara en god idé att ta in på ett hotell i anslutning till flygplatsen.

 

Fördelar med flygplatshotell

Det kan verka konstigt att ta in på ett hotell alldeles intill en flygplats. Det måste erkännas att utsikten på flygplatshotell sällan är något att hurra för, men hotell i nära anslutning till flygplatser har andra fördelar. Om man ska med ett flyg tidigt på morgonen och har långt till flygplatsen, kan det vara värt att checka in på ett hotell kvällen innan och få sig en god natts sömn. På så vis kan man anlända till sin destination utvilad snarare än dödstrött! Dessutom slipper man slösa en hel dag på resan till flygplatsen, utan kan lugnt ta sig till flygplatsen på ett par minuter. Många hotell erbjuder till och med transfer direkt till flygplatsens terminaler.

Alternativet att spendera natten på flygplatsen finns ju, men det är inget att rekommendera. Det finns inga ordentliga sovplatser och få matställen är öppna. Dessutom brukar en kuslig känsla vila över flygplatser under natten när de är folktomma. Hellre en god natts sömn i en bekväm säng än på ett dammigt och hårt flygplatsgolv!

Att välja flygplatshotell

Det finns ofta många hotell i anslutning till flygplatser. Så är också fallet vid Arlanda flygplats. Hotellen varierar i kvalitet och prisklass och det finns något som passar de flesta.

Park Airport Hotel är ett hotell fem minuter från Arlanda. De har inrett hotellet och rummen med stor omsorg och noggrannhet, allt för att skapa en hemtrevlig och stilren upplevelse för sina hotellgäster. De erbjuder även gratis transfer till Arlandas terminaler. De vill att hotellet ska kännas hemtrevligt, och det har de lyckats med! Läs mer här: https://www.parkairporthotel.se/

Fettsugning ökar i popularitet

Fettsugning är en skönhetsbehandling som gläds åt en allt ökande popularitet. Detta kan delvis bero på att antalet överviktiga stiger samtidigt som människor överlag strävar efter att ha ett bra utseende oavsett ålder. Summerar man dessa två viktiga sociala beteenden blir det lätt att förstå varför just fettsugning är så trendigt.

Själva behandlingen kan göras via olika tekniker. Idag finns det olika metoder som kan ge en mer skonsam fettsugning jämfört med tidigare. Den allra nyaste tekniken går ut på att lösa upp de oönskade fettdepåerna, något som görs via vibrerande kanyler. Det är kanylerna som bidrar till en skonsammare behandling. Samma kanyler används vid slutskedet då de utför själva utsugningen av oönskade fettceller.

 

Att tänka efter före

Fettsugning går att göra på höfter, armar, dubbelhaka, bröst och mage. Med andra ord på alla områden som samlar på sig onödiga fettdepåer.

Innan du bestämmer dig för en fettsugning bör du konsultera med en läkare. Ditt allmänna hälsotillstånd spelar stor roll. Det måste du ta hänsyn till innan du vet ifall en sådan behandling kommer att vara bra för din kropp eller inte.

Vad du ska tänka på innan en fettsugning

Innan en fettsugning ska du först och främst boka en tid på skönhetskliniken där behandlingen ska utföras. I samband med den konsultationen får du all nödvändig information om tekniken som gäller din behandling. Du kommer även att få hela processen beskriven för dig.

Alla som väljer att genomgå en fettsugning tar medicin dagen innan behandlingen. Exakt vilken medicin du ska ta kommer din läkare att tala om för dig. Vissa kliniker kräver även att du tar med dig en speciell tvål och kläder för ombyte. Efter behandlingen måste du även följa ett visst schema när det kommer till mat och rörelse. Alla dessa detaljer får du reda på under den ovannämnda konsultationen.

Magasinera för att få mer plats

Magasinera för att få mer plats

Tillfällen då det kan behövas mer plats för magasinering är många. Kanske har ditt företag utrustning som inte behövs för tillfället. Kanske räcker förrådet hemma inte till. Oavsett vilka behov du har går det att lösa på ett smidigt sätt. Du behöver alltså inte flytta till större för att sakerna blir fler. Hyr magasinering och du har plötsligt mer plats för dina saker till ett lågt pris.

 

 

Hur går det till?

Moderna flyttfirmor idag kan fixa allt åt dig, eller bara en del. Det är upp till dig och du väljer själv vilken nivå du vill ha. Om du vill kan du överlåta allt ansvar med att skaffa flyttlådor och att packa ner alla föremål. Sedan kan firman köra det till en ny adress, eller till magasinering. Luta dig tillbaka och se flytten närmast ske av sig själv! Om du väljer att magasinera dina saker kommer de att vara i goda händer. Lokalerna är låsta och larmade. Temperaturen är lagom för att hålla fukt och mögel borta. Givetvis är allting försäkrat så om någon olycka skulle vara framme är dina saker försäkrade och du kan få ersättning. Vill du komma åt dina saker? Det går bra att hämta eller lämna saker i magasineringen. Precis som i förrådet där hemma.

 

Vart ska jag vända mig?

Det kan så klart vara smidigt att välja en flyttfirma i närheten. Om du letar efter magasinering i Uppsala finns det många alternativ. En bra idé är att kolla in den här sajten. Viktigt att tänka på är förstås att kolla villkoren innan du bokar något. Hur lång tid kommer flytten ta? Vad ska jag göra själv? Vad vill jag att firman gör? Att flytta kan upplevas som ganska stressigt. Är du osäker så är det bara till att fråga! Att flytta kan vara hur smidigt som helst! Särskilt när du har någon som gör det mesta åt dig!