Advokaten dömer inte

En advokat dömer inte dina handlingar, och inte någon annans heller. Det är domaren och juryn som avgör i skuldfrågan. Den advokat som du anlitar anstränger sig till det yttersta för att se allt ur din synvinkel. Advokaten lägger fram din sak för att det ska bli så förmånligt för dig som möjligt. Din försvarsadvokat talar för din sak.

Detsamma gäller om du har blivit utsatt för ett brott. Då blir advokaten målsägarbiträde och kan hjälpa dig att få skadestånd.

 

Alla får hjälp

Beroende på sammanhang, kan advokatkostnaden i många fall betalas av staten. Annars kan man söka rättshjälp. Målsättningen är att vi ska leva i ett rättssäkert land, där ingen blir orättvist anklagad och fälld för att han saknar pengar till advokat. Därför träder samhället in och ger stöd för en juridisk prövning.

Oavsett vilken typ av klient eller mål det gäller, så är en advokat med till exempel brottmål värmland som specialitet, inriktad på att hjälpa alla runt exempelvis Karlstad och däromkring. Det kan vara både offer och gärningsmän. Du får berätta vad som har hänt, och sedan hjälper advokaten dig med sina kunskaper om lagar och regler.

 

 

Från förhöret till domstolen

En brottmålsadvokat är insatt i allt som gäller kriminella påföljder och har biträtt klienter vid alla olika sorters brott. En advokat sitter med vid förhör hos polisen, och även om målet går till rättegång, så finns advokaten på plats och företräder sin klient. Det är svårt att försvara sig själv i en sådan situation. När någon är anklagad för ett brott och kanske också har erkänt, kan försvarsadvokaten peka på förmildrande omständigheter, som kan ge ett kortare straff eller lägre bötesbelopp. Det är alltid åklagarens skyldighet att bevisa ett brott, och kan han inte göra det, kan ibland den åtalade, som nekar till brottet, bli frikänd i brist på bevis.