Vad innebär en bouppteckning?

15 juni 2022 Theodor Selimovic

editorial

När en person avlider inträffar ett dödsfall och med det följer en rad juridiska processer, varav en av dem är en bouppteckning. En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes samtliga tillgångar och skulder vid dödsfallet, men proceduren kan ofta vara komplicerad och krånglig för de efterlevande att hantera. Läs denna artikel för att få ett klarare ljus på vad en bouppteckning innebär, och vad den involverar.

Vad innefattar en bouppteckning?

Grundpelaren i en bouppteckning är en uppteckning av tillgångar och skulder. När någon avlider blir det aktuellt att dela upp den avlidens tillgångar. Men innan fördelningen kan ske, måste först en bouppteckning upprättas. Den lyfter fram samtliga tillgångar och skulder som den avlidne hade vid dödsfallet, inklusive fastigheter, bankinnehav, fordon, dyrbarheter och andra ägodelar. En bouppteckning fungerar som en slags balansräkning över den avlidnes ekonomi.

Hur går processen till?

För att upprätta en bouppteckning är det första steget att ta reda på vad den avlidne ägde och vad han eller hon var skyldig vid tidpunkten för dödsfallet. Detta innebär att man måste kontakta olika myndigheter, försäkringsbolag, banker och andra inrättningar där den avlidne kan tänkas ha haft tillgångar eller skulder.

Därefter sammanställs ett dokument med all information och skrivs under av två särskilt utsedda bouppteckningsvittnen. När denna del av processen är klar ska den sedan lämnas in till Skatteverket inom tre månader från dödsfallet. Det är mycket viktigt att dokumentet är korrekt ifyllt och inskickat i tid för att undvika onödiga konflikter och straffavgifter.

bouppteckning

När kan en jurist behövas?

Bouppteckningsprocessen kan vara krånglig och tidskrävande, särskilt om det finns stora tillgångar, skulder eller oklarheter kring den avlidnes ekonomi. I sådana fall kan det vara till stor hjälp att anlita en jurist. Juristens uppgift blir då att ge rådgivning under hela processen, hjälpa till att samla in nödvändig information, se till att dokumenten fylls i korrekt och att de skickas in i tid.

Som en del av sina tjänster kan en jurist också hjälpa till med att kontakta relevanta myndigheter, utföra värderingar av tillgångar och skulder och lösa eventuella tvister som kan uppstå mellan dödsbodelägare. Att anlita en jurist kan kosta pengar, men det kan också bespara dig både tid och energi, och bidra till att processen genomförs korrekt och effektivt.

Om du är i behov av professionell hjälp med en bouppteckning kan du överväga att kontakta Nordins Juristbyrå. De har lång erfarenhet av att hjälpa klienter med bouppteckningar och andra juridiska frågor. Besök deras hemsida på https://www.nordinsjuristbyra.se/tjanster/bouppteckning/ för mer information.

Fler nyheter