Pumpar för alla behov i Malmö

03 augusti 2021 patrick pettersson

Högkvalitativa pumpar kan behövas för många olika ändamål. Det vanligaste användningsområdet är när vätskor av olika slag ska transporteras på ett säkert sätt från punkt A till punkt B. Livsmedelsindustrin transporterar flytande mejerivaror med hjälp av pumpar, och tankbilar behöver pumpar för att fylla på bensin och diesel på bensinstationer. Giftiga vätskor kan behöva fraktas på ett säkert sätt, både med tanke på personalens och befolkningens säkerhet. Även för detta ändamål behövs pumpar. 

Ett företag i Malmö har specialiserat sig på pumpar för transport av giftiga vätskor. Hos pumpservice i Malmö finns dock ett stort utbud av många olika sorters pumpar och här erbjuds även reparationsservice, underhåll och andra typer av tjänster. Ta en titt på deras hemsida https://www.pump-pyrolysteknik.se/pumpservice-malmo/ för att få en överblick över vad som finns och erbjuds. 

 

Många olika sorters pumpar

Det finns som tidigare sagt många olika sorters pumpar som lämpar sig olika väl för olika ändamål. Fatpumpar används exempelvis inom kemiteknisk industri och livsmedelsindustri.  För transport av frätande ämnen och andra farliga vätskor lämpar sig magnetdrivna pumpar väl. Pulverpumpar lämpar sig bäst för, som namnet antyder, förflyttning av olika sorters pulver. Membranpumpar och kolvpumpar är andra exempel på pumpar som man kan läsa mer om i länken ovan.

 

 

Pumpservice utför underhåll

Välanvända pumpar behöver naturligtvis underhåll och service för att hållas i bra skick. Företag med lång erfarenhet vet vikten av att använda originaldelar när de byter ut trasiga eller slitna delar. Detta för att garantera säkerheten och att maskinerna når upp till EU:s höga krav på standard. Dessa företag ser även till att nå upp till EU:s högt ställda miljökrav.

Företag inom pumpservice erbjuder tekniska lösningar för tillverkningsindustrier. Vissa företag riktar in sig mot Skandinavien medan vissa håller sig till Sverige. Ytterligare andra jobbar med såväl stora som små företag över hela Europa.

Fler nyheter