Med körplåt tar man sig fram

19 april 2021 patrick pettersson

Hur gör man när vägen är ojämn eller marken blir som välling efter ett regn? Har du en tung maskin, traktor eller grävare som ska göra ett jobb någonstans i terrängen känns det minst sagt riskabelt att ställa sig där om du riskerar att fastna i lera eller att ekipaget välter.Det man gör då är att kontakta ett företag i stålbranschen som kan hyra ut körplåtar.

Kanske är det bara ett tillfälligt jobb som ska göras, och då är det smidigast att hyra körplåt för de dagar som uppdraget varar. Lägg ut flera körplåtar jämte varandra, så många det behövs för att du ska kunna köra säkert och att din maskin står så att den inte tippar. Länktips: http://www.steelproab.se/

Du får ett säkrare arbetsmoment

Om det är sankt där du jobbar är det troligt att fordonet eller maskinen inte stannar på gräset utan sjunker ner i gyttja och jord. Givetvis måste fordonet stå stilla, och det underlättar också arbetet att man kan lita på underlaget. Körplåt ger den nödvändiga stadgan, och det är lätt att ta sig därifrån när jobbet är klart.

Det handlar om arbetsmiljön och den personliga säkerheten. Dessutom är maskiner och utrustning värdefulla och får inte skadas. Detsamma gäller även om man ska köra över gallerrist, som är ett hinder för korna på landet. Att köra över galler med en maskin är inte heller optimalt.

Man utjämnar tyngden och är rädd om underlaget

Man lägger ut körplåtar också för att utjämna tyngden av ett större fordon. Då riskerar man inte heller att ta sönder konstruktioner som man måste köra över. Det kan också vara ett känsligt markområde man vill vara aktsam om. Kontakta ett seriöst företag, så får du veta hur enkelt det är att hyra körplåtar för din verksamhet, och så arbetar du smidigt och säkert.

Fler nyheter