Man har faktiskt en sjukförsäkring

06 december 2021 william eriksson

Man funderar inte så mycket på att det ska bli en vattenskada eller eldsvåda hemma. Eller på vad man ska göra om man krockar med bilen. Någonstans i bakhuvudet vet man att man är försäkrad och att det kommer att ordna sig. Hem-  och bilförsäkring är sånt som man blir påmind av andra om att man måste ha. 

Det finns en massa andra försäkringar som man inte behöver om man har en bra hemförsäkring men som man ändå blir erbjuden. Köper man en ny dator eller telefon så frågar de alltid om man inte ska ta en försäkring. När man reser finns det tillägg att köpa om man skulle tappa bort sitt bagage eller bli försenad.

Men går man till läkaren är det ingen som frågar om man har en sjukförsäkring. Man vill helst inte tänka på vad som skulle hända om man blev långvarigt sjuk eller om man skadade sig. Då är det tur att ens arbetsgivare tänkt på det och ordnat med hjälp. Detta i form av en sjukförsäkring.

En sjukförsäkring som gör det tryggare

Genom de fackliga organisationernas arbete har arbetsgivaren tagit på sig ansvaret att teckna en sjukförsäkring hos afaforsakring.se för anställda som tar vid där Försäkringskassan slutar. Arbetsgivare med kollektivanslutning gör det valet för att ta hand om sina medarbetare. 

De flesta arbetsgivare betalar sjukpenning under 90 dagar men man kan ju bli sjuk längre. Det är då en sjukförsäkring kommer in och tar över ansvaret. De flesta känner inte ens till att försäkringen finns eftersom det är arbetsgivaren som tecknat den och betalat avgiften.

Blir man långvarigt sjuk så kontaktar man sin arbetsplats och får hjälp att göra sin anmälan. Har man rätt till ersättning från Försäkringskassan, och har varit anställd minst 25 procent och i mer än 90 dagar, så får man tillgång till den extra trygghet som försäkringen ger.

Fler nyheter