Hur fungerar värmepumpar?

25 april 2022 patrick pettersson

editorial

En värmepump hämtar energi från ett ställe och omvandlar det till värme eller kyla som den transporterar till ett annat ställe. En värmepump kan således ge både värme eller kyla beroende på vilken årstid det är. Är det varmt kan den kyla ner delar av huset och är det kallt värmer den. 

Att kunna använda sin värmepump på detta vis är helt klart en genial lösning. För ett land med så många skiftande årstider är det utmärkt. Det är också så att vissa värmepumpar fungerar bättre i norra delen av Sverige medan andra lämpar sig mest för de södra och mellersta delarna. 


Installation av värmepump

Värmepumpar bör installeras av någon slags fackman. Det är inte helt säkert att man som lekman klarar av all teknik som ingår. Dessutom ingår vissa elektriska kopplingar vilket bäst överlåtes till en fackman. När man gör det har man dessutom någon att ringa om och när det börjar strula. 

Med dagens teknik och alla valmöjligheter som finns är det inte alltid lätt att sätta sig in i vad som skulle bli det bästa valet av värmepump. Eftersom alla värmepumpar fungerar bra eller bättre i olika miljöer är det skönt att få expertråd när det gäller inköpen. Till exempel fungerar en vätskeburen pump bäst i norra Sverige.

 

Värmepump

 

Olika värmepumpar

Värmepumpar har dock några gemensamma nämnare. De hämtar alla energi från en källa och omvandlar den till värmeenergi eller kall energi. En frånluftsvärmepump återanvänder den luft som varit inne i huset och låter den cirkulera tillbaka med påfyllning från en extern källa. 

En jordvärmepump hämtar energi från jorden. En bergvärmepump hämtar sin energi från berget och en vattenvärmepump hämtar det från sjöar eller andra vattendrag. För att kunna hämta energi från dessa ställen krävs det att man borrar sig ner till ett ställe där lagrad energi ligger och väntar. 

Fler nyheter