Gå en utbildning för projektledare

30 november 2021 william eriksson

editorial

Ställs man inför arbetsuppgiften att genomdriva ett projekt på arbetet, får man kavla upp ärmarna och göra jobbet så gott man kan. Ibland kan medarbetare sätta sig på tvären, och ibland kan du till och med känna dig motarbetad, men det finns beprövade strategier för att få folk entusiastiska och samarbetsvillliga.

Gå en utbildning för projektledare, så får du mer kunskaper och tips. En utbildning projektledare kan anmäla sig till har både Zoom-möten och internatvistelse. Då kan du vara på plats på jobbet, och sedan fortlöpande då och då få stöd och feedback från kurskamrater och lärare.

Metodkompetens och beteendekompetens

Det finns två kriterier när det gäller projektledare. Man kan veta hur man gör och man kan veta hur man beter sig. Hur kunnig du än är måste du ha kompetensen att leda folk och få dem att dra åt samma håll.

Lär dig strategier, få både metodkompetens och beteendekompetens, och gör framsteg i dina erfarenheter genom att gå en utbildning för projektledare. Du kan skapa ett eget nätverk som du har stor glädje av under hela din yrkesverksamma tid. En utbildning för projektledare kan ge dig den nödvändiga kunskap du behöver. 

 

image

 

Styrsystem som Lean, Scrum och Agila angrepssätt

Även om det kan verka vara ett stort och stundom otacksamt jobb att få projekt klara, så är det också en stor glädje när man lyckas. När projektet är klart och du har fixat det, är det en bra merit. Du blir också säkrare i din roll när du lär dig om olika styrsystem, och då kan du våga ta på dig ännu fler projekt i framtiden.

Styrsystemen handlar till stor del om att resultatet växer fram allt eftersom man arbetar med ett projekt, och det är inte bestämt på förhand. Man arbetar med fortlöpande förbättringar och det är en utveckling som inte har ett slutdatum.

Fler nyheter