Förskola i Malmö med utomhusaktiviteter

22 januari 2021 william eriksson

Har du hört talas om Ur och skur förskola? Du kanske har tänkt att det är något för ditt barn? Du kanske känner till att barns utveckling och hälsa främjas av utomhusaktiviteter? Visste du att inlärning och lek stimuleras av naturen? Att det främjar könsneutrala lekar och ger en ökad social förmåga? 

Det finns många fördelar med att ha en utomhusverksamhet för barn. En förskola i malmö i samarbete med Friluftsfrämjandet ser till kroppens behov av rörelse och stimulering av tankeverksamhet och strävar efter att barn ska få vara trygga, friska och nyfikna.

 

Har skärmar introducerats tidigt?

Idag är det inte ovanligt att mycket små barn redan behärskar och använder skärmar av olika slag. En balans krävs för välmåendet och om man ger barnen möjlighet att göra andra saker i en annan miljö är det utvecklande på alla plan. Att få leka i naturen förbättrar motoriken, ger starkare muskler, väcker barns nyfikenhet och fantasi. 

Många rapporter slår fast den hälsofrämjande och läkande effekten som utomhuslekar och vistelse i skog och mark har på barn. Den lugnande och hjärnstimulerande effekten har påvisats såväl hos barn som hos vuxna, och både minneskapacitet och inlärning ökar i utomhusmiljö. Många hälsoproblem är kopplade till en stillasittande livsstil och ju tidigare den bryts, desto större hälsovinster är det för barnen, inte minst över tid.

 

 

Utforskande av natur väcker  nyfikenhet och ger kunskap

Att upptäcka vad som växer och lever i naturen skapar förståelse för kretslopp och ger tidigt en respekt för vår omgivning, en förståelse för vår omvärld och en kunskap som gör att man ser sin egen roll i den. Man etablerar en känsla för att man ingår i ett sammanhang så att man längre fram kan navigera i frågor kring hållbarhet och miljö. Regelbunden utomhusvistelse minskar antalet sjukdagar och är gynnsamt för utvecklingen av språk och inlärning. 

Fler nyheter