Lyhördheten som kommer med att arbeta som personlig assistent

Vem är det egentligen vi samtalar med när vi för vår inre dialog. För det är just det: en dialog. Någon frågor och någon svarar.
Det är en fråga som är värd att ställa då och då – speciellt när man känner att livet känns ensamt och trist. För den där rösten därinne tenderar att ha en hel del intressant att komma med, även om vi ibland gör vårt bästa för att undvika att lyssna.

En växande intuition

Förr eller senare brukar det dock bli så att den där rösten får upprättelse. Många gånger kan den då komma förpackad i en oskön känsla av ånger och bitterhet över att man har låtit saker och ting gå så långt, just på grund av att man inte lyssnade på den där rösten tidigare.
Med tiden tenderar vi dock att bli klokare och erfarnare och inse att intuition har en roll att spela i våra liv. Precis som intellekt och känsla.

Det gäller bara att veta när man ska förlita sig på var och en av dem.
Jobbar du till exempel som personlig assistent och har samma brukare under en längre tid utvecklar du garanterat efter ett tag den där intuitionen.
Med tiden kommer kan den komma att ersätta mycket av det intellektuella som ligger till grund för att lära sig rutiner och strukturer kring brukaren i fråga.

Samma sak gäller förstås många andra arbeten och fält här i livet. Man får helt enkelt en känsla som vägleder en genom livet och utvecklar ett samarbete med den där rösten inombords.
Det är också i detta som livet tenderar att flyta på lite bättre. Det betyder inte att utmaningarna blir färre, eller enklare, men man får det lättare att fatta beslut.
Det är lite som att man trimmar den där inre kompassen som alltid vet vad som är rätt.

Personlig assistans ger ett bättre liv

Bor du i Blekinge har du gott om möjligheter till att hitta bra personliga assistenter. Personlig assistans kan göra stor skillnad för den som behöver hjälp – inte bara för den som tar emot den personliga assistansen utan även för närstående och anhöriga. Personlig assistans ska göra livet så självständigt som möjligt. Assistans är inte till för att ta ifrån en person dess självständighet utan snarare tvärtom. Assistenterna hjälper till med de grundläggande behoven, och vilka de största behoven är varierar från person till person.

 

 

Välj rätt personlig assistent

Personlig assistans beviljas av Försäkringskassan enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller av kommunen enligt Socialtjänstlagen. Du kan få personlig assistans fram tills du fyller 65 år. Det kan vara knepigt att välja en personlig assistent eftersom valmöjligheterna är många. Välja personlig assistans i Blekinge är inte svårt utan det finns många bra assistansbolag att välja på. Tänk på att det viktiga är att du känner dig bekväm och känner tillit till assistenterna. Relationen till de personliga assistenterna är ju speciell och i många fall privat och intim, och därför är det extra viktigt att det känns bra för dig.

 

Hur får du personlig assistans?

Det finns två vägar att gå. Bor du i Blekinge och vill ansöka om mindre än 20 timmar per vecka är det din hemkommun du ansöker hos. En biståndshandläggare utreder sedan om du uppfyller kraven. Vill du ansöka om mer än 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan du vänder dig till. Tänk på att ansöka om personlig assistans innan du fyller 65 år. Efter 65 år kan du inte bli beviljad personlig assistans, men om den redan har beviljats kan du få behålla den. Det är du själv som väljer om assistenten ska anställas genom kommunen, ett privat företag eller ett kooperativ. Du har även möjlighet att anställa dina egna assistenter.