Att dela sorgens börda

10 maj 2020 Mikael Barani

Sorg är något som många av oss har blivit allt mer bekanta med under den senaste tiden. I och med att vi just nu lever under oket av en pandemi så är det fler och fler av oss som känner någon som har dött under de senaste månaderna. Dessvärre så kommer denna svåra tid att fortsätta pågå ytterligare i några månader, minst, innan vi ser tillstymmelsen av ett slut.

Därför är det säkerligen flera bland oss som på olika sätt förbereder sig för att säga farväl till någon i vår närhet. Det sker till olika grad, men många är ändå delvis förberedda på att kunna mista någon i sin omedelbara närhet. Den tröst vi har idag, om man nu kan kalla den för det, är att en eventuell närståendes bortgång inte kommer att komma som en överraskning.
Annat var det förstås i början av denna pandemi när vi inte riktigt visste vad vi skulle förvänta oss av den situation som vi just hade hamnat i. Tyvärr ledde samma brist på beredskap även till att viruset kunde ta sig in på våra äldreboende, där några av de mest utsatta i vårt samhälle lever.

En annan tröst är den vi får när vi väl kontaktar vår närmaste begravningsbyrå i Malmö. Här arbetar människor som är vana vid att hantera människor i sorg. Samtidigt är de proffs som kan se till att din närstående får den begravning som denne förtjänar. För det är alltid svårt att ta farväl och det kräver både tid och kraft att orka ta sig igenom den process som livet efter en närståendes död innebär.

Är det med andra ord någon gång man ska tillåta sig att lita helt på de professionella så är det i denna svåra stund. Låt dem dela den börda som du och din familj bär på era axlar.

Fler nyheter