Användningen av HPLC

26 januari 2021 william eriksson

Det är säkert inte många som vet vad High Performance Liquid Chromatography är. Troligen hjälper det inte om man säger namnet på svenska som är högupplösande vätskekromatografi. Men även om det är få som vet vad det betyder så är det inte mindre viktigt. Tvärtom. För det är en separationsmetod av två kemiska föreningar, där man använder sig av en tvåfasmetod för att uppnå önskvärda resultat. HPLC är en förutsättning för att kunna utföra viss forskning, som bedrivs inom en mängd olika områden.

 

Så funkar det

HPLC går att utföra med hjälp av en viss sammansättning av komponenter. Det finns en behållare med lösningsmedel, filter för luftbubblor, kran, blandningsreservoar, uppsamlingskärl och ett flertal olika filter. Här finns även en kran och en högtryckspump för att kunna reglera processen på det sätt man vill.

Om det fortfarande känns svårt så kan det bero på att det är en metod som är högpresterande och som kräver ganska mycket av den som utför separationsmetoden. Men när man väl har lärt sig maskinen så är det en glädje att kunna veta att de resultat som uppnås är av högsta kvalitet.

 

 

Utveckling och förbättring

Människans drift att hela tiden sträva efter förbättringar är något som även märks inom detta område. Det man testar ska vara stabilt eller en vätska på ett stabilt underlag. Användningsområdet är på laboratorier och dessutom mycket speciella laboratorier inom forskning men även inom sjukvård.

Det är också en teknik som blivit mer och mer använd under senare år, på grund av sin höga pålitlighet och korrekthet. I ett område där det kan röra sig om milligram eller mindre, är det mycket viktigt att få klara och tydliga besked när man gör ett projekt. Ett vanligt arbetsområde är att kontrollera om det finns alkohol i blodet. Men det finns många olika sätt att använda produkten på. 

Fler nyheter